Megrendelés

Az értékbecslési szakvélemény megrendeléséhez kérjük töltse ki az alábbi mezőket az ingatlanra valamint a megbízóra vonatkozóan.

ÉRTÉKBECSLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Alább találhatók az értékbecslési szakvélemény elkészítéséhez szükséges dokumentumok különböző ingatlan típusok esetén.
Szükség esetén a tulajdoni lapot és térképmásolatot cégünk is le tudja kérni Takarnet rendszerről.
Bővebb információért kattintson bármelyik ingatlantípusra!

Lakás értékelés

 • Tulajdoni lap (hiteles, 30 napnál nem régebbi)
 • Társasházlapító okirat lakásra vonatkozó kivonata
 • Adásvételi szerződés (két éven belüli adásvétel esetén)
 • Méretezett, alapterületeket helyiségenként tartalmazó alaprajz (igény esetén kollégáink elkészítik)

Családiház értékelés

 • Tulajdoni lap (hiteles, 30 napnál nem régebbi)
 • Térképmásolat (hiteles, 30 napnál nem régebbi)
 • Adásvételi szerződés (két éven belüli adásvétel esetén)
 • Méretezett, alapterületeket helyiségenként tartalmazó alaprajz (igény esetén kollégáink elkészítik)
 • Osztatlan közös tulajdon esetén, használati megosztási szerződés (ügyvéd által ellenjegyzett vagy 2 tanú által hitelesített)

Amennyiben az értékelt épület nem szerepel a hivatalos térképmásolaton, jogerős használatbavételi engedély vagy fennmaradási engedély.

Ipari, és kereskedelmi ingatlanok

  • Tulajdoni lap
  • Térképmásolat
  • Alaprajzok
  • Bérleti szerződések (ha bérbe adott az ingatlan)
  • Engedélyek

Telkek, fejlesztési területek

  • Tulajdoni lap
  • Térképmásolat
  • Ha készült engedélyezési dokumentáció, akkor az engedélyek, tervek